Ηράκλεια 2018 - Πρόγραμμα
ΣΑΒΒΑΤΟ  7  ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ  «ΗΡΑΚΛΕΙΑ»

Το Σάββατο 7 Ιουλίου διεξάγονται οι αγώνες στίβου «ΗΡΑΚΛΕΙΑ», ο οποίος ουσιαστικά είναι ο τελευταίος αγώνας στην Κρήτη πριν από τα πανελλήνια πρωταθλήματα  Ανδρών - Γυναικών και Νέων (Α/Γ).

Τα «ΗΡΑΚΛΕΙΑ» διοργανώνονται από τη Γ.Ε. Ηρακλείου και την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, με την υποστήριξη και  συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,  του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.), του Παγκρητίου Σταδίου και του Ε.Α.Κ.Η. 

Στους αγώνες θα συμμετέχουν 200 περίπου αθλητές και αθλήτριες από όλα τα σωματεία της Κρήτης, αλλά και αθλητές από την Αττική, Μύκονο κ.λ.π.

 

Α)  ΣΤΑΔΙΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ - ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ

11.30

Σφυροβολία  ΠΚ Α΄ (2003 - 05)

12.00

Κρητικό Βόλι ΠΠ Β΄

13.00

Σφυροβολία  ΠΠ Α΄ (2003 - 05)

Σφυροβολία  Α (2000 & Μεγαλύτεροι)

Σφυροβολία  Γ (2001 & Μεγαλύτερες)

 

Β)  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ  ΣΤΑΔΙΟ

 

ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΡΙΨΕΙΣ

17.00

 

             Δίσκος  Γ  (2000 & Μεγαλύτερες)

             Δίσκος  Α  (2000 & Μεγαλύτεροι)

Σφαίρα  Ε (1999 - 01)

Σφαίρα  Π (2001 - 03)

17.45

80 ΠΚ Α΄ (2003 - 04)

80 ΠΚ Β΄ (2005 - 07)

              Δίσκος  Ε    (1999 - 01)

              Δίσκος  Κ  (2001 - 2005

18.00

100 Α - Γ

(2004 & Μεγαλύτεροι - ρες)

 

18.15

150 ΠΠ - ΠΚ Α΄ (2003 - 04)

150 ΠΚ Β΄          (2005 - 07)

 

18.30

600 ΠΠ - ΠΚ Α΄

 (2003 - 04)

Σφαίρα  Α - Γ (2000 & Μεγαλύτεροι - ρες)

Σφαίρα  Κ  (2001 - 2002)

Σφαίρα  ΠΚ Α΄ (2003 - 05)

18.45

1.000 ΠΚ Α΄

 (2003 - 05)

               Δίσκος   Π  (2001 - 03)            

19.00

300 ΠΠ - ΠΚ Α΄

 (2003 - 04)

 

19.15

1.500 Α - Γ

 (2004 & Μεγαλύτεροι - ρες)

 

19.30

400 Εμπ. Γ

(2002 & Μεγαλύτερες)

Ακόντιο ΠΠ Α΄  (2003 - 05)

Ακόντιο  Κ        (2001 - 05)

19.45

400  Α - Γ

 (2003 & Μεγαλύτεροι - ρες)

 

20.05

5.000 Α - Γ

(2000 & Μεγαλύτεροι - ρες)