7ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ - Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  7°ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ

Ε.Α.Κ. «Ελευθερίας» Ηρακλείου & Παγκρήτιο Στάδιο

Ηράκλειο - Κρήτη,Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022

ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. προκηρύσσει το   <<7° ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ», που αποτελεί κριτήριο πρόκρισης γιο τους Διεθνείς Αγώνες του 2022.

Το 7° Κύπελλο Χειμερινών Ρίψεων θα διεξαχθεί με την Αιγίδα του Υφυπουργείου Αθλητισμού και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηροκλεiοu, του Ε.Α.Κ. Ηpaκλεiου, του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

1.             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Οι αγώνες θο διεξαχθούν το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο

Ε.Α.Κ. «Ελευθερίας» Ηρακλείου και στο Παγκρήηο Στάδιο.

 

2.             ΗΛΙΚΙΕΣ:

Στον αγώνα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές- τριες, των παρακάτω κατηγοριών:

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ: που έχουν γεννηθεί το 2002 και μεγαλύτεροι-ες

Κ20 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ: που έχουν γεννηθεί το 2003 και 2004 Κ18 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ*: που έχουν γεννηθεί το 2005 και 2006 Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΠΣΙΩΝ*: nou έχουν γεννηθεί το 2007 και 2008

 

*Η συμμετοχή των αθλητών-τριών της κατηγορίας Κ16 στην κατηγορία Κ18 & η συμμετοχή των αθλητών-τριών Κ18 στις κατηγορίες Κ20 & Α-Γ, θα επιτρέπεται σύμφωνα με τις τεχνικές διατάξεις του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. καθώς και με όσο αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

3.             ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 8ι ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ:

 

Ανδρών

Γυναικών

Ανδρών Κ20

Γυναικών Κ20

Ανδρών Κ18

Γυναικών Κ18

Σφαιροβολία

2004 και μεγαλύτεροι

2005 και μεγαλύτερες

2003 - 04 - 05

2003 - 04 - 05

2005 - 06 -07

2005 - 06 -07

Δισκοβολία

2004 και μεγαλύτεροι

2006 και μεγαλύτερες

2003 - 04 - 05

2003 - 04 - 05

2005 - 06 -07

2005 - 06 -07

Σφυροβολία

2004 και μεγαλύτεροι

2005 και μεγαλύτερες

2003 - 04 - 05

2003 - 04 - 05

2005 - 06 -07

2005 - 06 -07

Ακοντισμός

2005 και μεγαλύτεροι

2005 και μεγαλύτερες

2003 - 04 - 05

2003 - 04 - 05

2005 - 06 -07

2005 - 06 -07

 

 

4.             ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

4.1           Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-αθλήτριες που ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων - Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (όπως ορίζεται στην τελευταία Υπουργική απόφαση) και να τους έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

4.2           Κάθε αθλητής-τρια μπορεί να δηλωθεί και να συμμετέχει σε ΔΥΟ (2) το πολύ διαφορετικά αγωνίσματα (π.χ. επιτρέπεται να δηλωθεί στη Σφαιροβολία και στη Δισκοβολία).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αθλητής-τρια θα δηλώνεται για ένα συγκεκριμένο αγώνισμα (π.χ. Σφαιροβολία) μόνο σε μια κατηγορία (π.χ. Κ18 Ανδρών). Αθλητής γεννημένος το 2004 (ή το 2005 εφ' όσον εγκριθεί η συμμετοχή τους στα αγωνίσματα της Κ20) μπορεί να συμμετέχει στο αγώνισμα της Σφαιροβολίας μόνο σε μια κατηγορία δηλ. σε αυτή των Κ18 (Ανδρών) ή σε αυτήν των Κ20 (Ανδρών) και όχι και στις 2 καmyορίες.

 

4.3           Συμμετοχή σε αθλητές ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δεν επιτρέπεται.

4.4           Αλλοδαποί αθλητές, μπορούν να αγωνισθούν, μετά από σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας της χώρας τους και τη σχετική έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

5, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο "7° ΚΥΠΕΜΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ" θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι αθλητές-τριες που οι επιδόσεις τους βρίσκονται στις 12 καλύτερες για τις κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών 8ι Κ20 Ανδρών -Γυναικών και στις 8 καλύτερες για την κατηγορία Κ18 του αγωνίσματος που συμμετέχουν, για τα έτη 2021- 2022.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι σύλλογοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και αθλητές-τριες πέραν της 12αδας ή της 8αδας. αλλά η οριστικοποίηση της συμμετοχής τους θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής.

 

6.             ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων η οριστικοποίηση των συμμετοχών θα αναρτάται στο επίσημο site του ΣΕΓΑΣ και σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Αγωνίσματα Κ18: μέ):ρι 8 αθλητές-τριες
  • Αγωνίσματα Ανδρών - Γυναικών 8ι Κ20: μέχρι 12 αθλητές-τριες

 

7.             ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν, στο ειδικό συνημμένο έντυπο, στον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με email, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε

Μετά την παρέλευση αυτής της  προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμμία δήλωση συμμετοχής.

Προσοχή: το ειδικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του συλλόγου.

8, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ:

Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες θα έχουν δικαίωμα 3 (τριών) προσπαθειών και οι αθλητές με τις 4 (τέσσερις) καλύτερες επιδόσεις, ανά κατηγορία θα έχουν δικαίωμα επιπλέον 3 (τριών) προσπαθειών

Επεξήyηση:

Στα αγωνίσματσ όπου αγωνίζονται δύο (2) κατηγορίες μαζί π.χ. Άνδρες- Κ20 Α ή Γυναίκες- Κ20Γ όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες θα έχουν δικαίωμα 3 (τριών) προσπαθειών και οι αθλgτές-τpιες με τις 4 (τέσσερις) καλύτερες επιδόσεις ανά κατηyοpία (η.χ, 4 Άνδρες 8ι 4 Κ20 θα έχουν δικαίωμα νιο επιπλέον 3 προσπάθειες.

 

9.             ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αθλητές-αθλήτριες θα προσέρχονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΕΩΣ 60· πριν από την ώρα διεξαγωγής κάθε αγωνίσματος, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τουζι προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΠΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, θεωρημένη σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΠΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

 

Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές - αθλήτριες οι οποίοι θα καταθέσουν στην αίθουσα κλήσης το αθλητικό τους δελτίο και την κάρτα υγείας αθλητή.

Προσοχή: Οι αθλητές - τριες που είναι από ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου (2020) και δεν έχουν εκδοθεί τα δελτία τους οπό τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. θα πρέπει να έχουν μοζi τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας.

 

10.           ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ:

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες και να έχουν στην κατοχή τους την Κάρτα Υγείας Αθλητή, θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή (πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών) είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του νόμου 4479/2017 και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή της.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΠΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΕΓΑΣ.

 

 

 

11.           ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

11.1         Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύουν γιο τον ανοικτό στίβο, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της μετάδοσης της COVID - 19.

 

11.2         Με τη δήλωση συμμετοχής των Συλλόγων στη διοργάνωση, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται να ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες και τις διαδικασίες του εγκεκριμένου από τη ΓΓΑ Υγειονομικού Πρωτοκόλλου διεξαγωγής αγώνων Ανοικτού Στίβου. Η παραβίαση των κανόνων και των διαδικασιών του Πρωτοκόλλου θα μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της συμμετοχής στη διοργάνωση ή την ακύρωση του αποτελέσματος αθλήτριας-ή ή στην επιβολή κυρώσεων από τον ΣΕΓΑΣ.

12.           ΕΠΑΘΛΑ

Στους τρεις (3) πρώτους-ες νικητές-τριες θα απονεμηθούν Μετάλλια και Διπλώματα.

13.           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :

Στους συμμετέχοντες αθλητές-τριες δεν θα δοθούν έξοδα uετακίνησης.

14.           ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

14.1         Βάρη οργάνων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ               ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ           ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ              ΑΚΟΝΠΣΜΟΣ            ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Κ18 ΑΝΔΡΩΝ            5κ.                           1.500γρ.                   700γρ.                     5κ.

Κ20 ΑΝΔΡΩΝ            6κ.                           1.750γρ.                   800γρ.                     6κ.

ΑΝΔΡΩΝ                   7.260γρ.                   2κ.                           800γρ.                     7.260γρ.

Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ          3κ.                           1κ.                           5ΟΟγρ.                     3κ.

Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ          4κ.                           1κ.                           600γρ.                     4κ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ                 4κ.                           1κ.                           600γρ.                     4κ.

 

9.1           Ατομικά όργανα

Ατομικά όργανα Ρίψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστούν στην Αίθουσα Κλήσεως μία (1} ώρα πριν από τον ώρα διεξαγωγής του αγωνίσματος για έλεyχο και στη συνέχεια να παραδοθούν στον Έφορο του Αyωνίσματοc.

 

9.2           Αγωνιστική στολή-εμφάνιση (υπόδειγμα στον Πίνακα 1)

Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου στον οποίο ανήκουν. Οι υπεύθυνοι των συλλόγων θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι Κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (WORLD ATHLEΠCS) που αφορούν τη Διαφήμιση θα εφαρμόζονται και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules

Στην περίπτωση που η αγωνιστική εμφάνιση συλλόγου δεν είναι σύμφωνα με όσα ορίζουν οι Κανονισμοί, οι υπεύθυνοι των συλλόγων με δική τους ευθύνη και πριν την είσοδο των αθλητών στην Αίθουσα Κλήσης, θα nρέnει να φροντίσουν να καλύψουν το μέρη εκείνο της στολής nou είναι αντίθετα με τον κανονισμό με κατάλληλο υλικό το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν θα αποκολλάται.

ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ Η ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΠΚΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ ή ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ.

Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή-τριας.

 

9.3           Αριθμοί συμμετοχής

Κάθε αθλητής θα λαμβάνει έναν (1) προσωπικό αριθμό και ο οποίος θα πρέπει να τοποθετείται στο μπροστινό μέρος της αγωνιστικής ενδυμασίας.

Ο αριθμός συμμετοχής πρέπει να συγκρατείται με τις 4 παραμάνες, μία σε κάθε γωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέφτουν και, επιπλέον, πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απολύτως ορατοί κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ             ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           ΔΕΝ          ΠΡΕΠΕΙ     ΝΑ            ΚΟΒΟΝΤΑΙ,               ΝΑ ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

9.4           Κανονισμοί διεξαγωγής διοργάνωσης

Τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της World Athletics 2020 - 2021 και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 

9.5           Ενστάσεις και εφέσεις (άρθρο 8 Τεχνικών Κανονισμών πρώην 146)

Οι ενστάσεις - διαμαρτυρίες (protests) και οι εφέσεις (appeals) επιτρέπονται και θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 της World Athletics. Αναλυτικά:

  • Αρχικά, οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προφορικά στον Έφορο από έναν

αθλητή ή από κάποιον που ενεργεί για λογαριασμό του ή από έναν επίσημο εκπρόσωπο μιας ομάδας (άρθρο 8.3 πρώην 146.3). Το πρόσωπο ή η ομάδα αυτή θα μπορεί να υποβάλλει ένσταση μόνον αν αγωνίζεται στον ίδιο γύρο του αγωνίσματος με το οποίο η ένσταση (ή η επακόλουθη έφεση) σχετίζεται (ή αγωνίζεται σε έναν αγώνα στον οποίο εφαρμόζεται ομαδική βαθμολογία).

  • Στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος Έφορος δεν είναι προσβάσιμος ή διαθέσιμος, η ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται σε αυτόν μέσω του Κέντρου Τεχνικών Πληροφοριών (αν υπάρχει) ή μέσω του Αλυτάρχη. Ενστάσεις που αφορούν το αποτέλεσμα ή τη διεξαγωγή ενός αγωνίσματος θα υποβάλλονται εντός 30 λεπτών από την επίσημη ανοyyελία του αποτελέσuατος του αγωνίσματος αυτού.
  • Αν η απόφαση του Εφόρου δεν ικανοποιεί τον αθλητή ή την ομάδα τότε μπορεί να υποβάλλεται γραπτή έφεση προς την Ελλανόδικο Επιτροπή είτε μέσω του Κέντρου Τεχνικών Πληροφοριών (αν υπάρχει) ή μέσω του Αλυτάρχη.
  • Κάθε γραπτή έφεση προς την Ελλανόδικο Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται με βάση το άρθρο 8.7 (πρώην 146.7) και να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της ομάδας, εκ μέρους του αθλητή και να υποβάλλεται εντός 30 λεπτών από την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης του Εφόρου ή από την ενημέρωση που δόθηκε προς εκείνους που υπέβαλαν την ένσταση, όταν δεν υπάρχει διόρθωση κανενός αποτελέσματος.
  • Η γραπτή έφεση θα συνοδεύεται από το ποσό των 75€ το οποίο θα παρακρατείται εάν η έφεση δεν γίνει δεκτή. Η απόφαση της Ελλανοδίκου Επιτροπής θα παρέχεται γραπτώς.

9.6           Επίλυση τεχνικών θεμάτων

Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των Αγώνων, σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 

10.           ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Τεχνικός Υπεύθυνος της διοργάνωσης ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος Σωματειακού - Αναπτυξιακού Αθλητισμού του Σ.ΕΓ.Α.Σ. κ. Μάρκος Καλούδης, με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (πρώην άρθρο 121) των Κανονισμών Αγώνων

Στίβου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) έκδοσης   2020 -   2021 καθώς και το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων Στίβου (έκδοση 2015), σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη του πρωταθλήματος.

 

11.           ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΠΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

Τεχνικός Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων και Αθλητικού Εξοπλισμού ορίζεται το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης κ. Σπύρος Αραμπατζής, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Τεχνικό Υπεύθυνο, τον Αλυτάρχη και τον Γυμνασίαρχο επί θεμάτων προετοιμασίας του αγωνιστικού χώρου και καταλληλόλητaς του χρησιμοποιούμενου αθλητικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ* "7° ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ"

ΕΑΚ Ελευθερίας Ηρακλείου & Παγκρήτιο Στάδιο Ηράκλειο - Κρήτη, Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022

 

ΩPA

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΡΙΨΕΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

09:30

Δισκοβολία Κ18 Αvδρώv

 

Σφαιοοβολίa Κ18 Γυvαικώv

 

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

10:30

Δισκοβολία Κ18 Γυvαικώv

 

Σφαιροβολία Κ18 Αvδρώv

 

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11:30

Σφυροβολία Κ18 Αvδρώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

12:00

Ακοντισμός Γυvαικώv - Κ20 Γυvαικώv

ΠΑΓΚΡΗΠΟ ΣΤΑΔΙΟ

12:30

Σφυροβολία Κ18 Γυvαικώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

13:30

Ακοντισμός Αvδρώv - Κ20 Αvδρώv

 

Σφαιροβολία Γυvαικώv - Κ20 Γυvαικώv

ΠΑΓΚΡΗΠΟ ΣΤΑΔ/O

 

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1.4:00

Σφυροβολία Αvδρώv - Κ20 Αvδρώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

15:00

Ακοντισμός Κ18 Γυvαικώv

ΠΑΓΚΡΗΠΟ ΣΤΑΔΙΟ

15:00

Σφaιροβολία Αvδρώv - Κ20 Αvδρώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

15:30

Σφυροβολία Γυvαικώv - 1<20 Γuvαικώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

16:30

Ακοντισμός Κ18 Αvδρώv

ΠΑΓΚΡΗΠΟ ΣΤΑΔ/O

17:00

Δισκοβολία Γυvαικώv - Κ20 Γυvαικώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

18:30

Δισκοβολία Αvδρώv - Κ20 Αvδρώv

ΕΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατεβάστε ολόκληρη την Προκήρυξη σε μορφή PDF: pdf 7ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ - Προκήρυξη 1.56 Mb

 

Τελευταία ανανέωση ( Sunday, 20 February 2022 )