Προκήρυξη Συνθέτων Α/Γ Π/Κ ΠΠ/ΠΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΠΤΑΘΛΟ - ΠΕΝΤΑΘΛΟ )

ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΕΞΑΘΛΟ - ΠΕΝΤΑΘΛΟ )

(Για τα σωματεία των Ε.Α.Σ. : Κρήτης, Δωδεκανήσου, Λέσβου)

 

ΚΑΙ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ (ΕΞΑΘΛΟ - ΠΕΝΤΑΘΛΟ)

(Μόνο για τα σωματεία της Κρήτης)

 

Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης προκηρύσσεται το διασυλλογικό πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (΄Επταθλο - Πένταθλο), ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ( Έξαθλο - Πένταθλο) και ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ (Έξαθλο - Πένταθλο), το οποίο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΪΟΥ και το ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΪΟΥ 2008, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο «Ελευθερίας» Ηρακλείου Κρήτης.

2. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Α) Για τα σωματεία των Ε.Α.Σ. Κρήτης, Δωδεκανήσου, Λέσβου

ΕΠΤΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - απόγευμα

100

ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - πρωί

110 ΕΜΠ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

 

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - απόγευμα

ΑΚΟΝΤΙΟ

1.000

 

 

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - απόγευμα

100 ΕΜΠ

ΥΨΟΣ

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - πρωί

ΜΗΚΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ

600

ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΙΔΩΝ

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΗ - απόγευμα

110 ΕΜΠ.

ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - πρωί

ΥΨΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ

1.000

 

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - απόγευμα

100 ΕΜΠ

ΥΨΟΣ

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - πρωί

ΜΗΚΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ

600

 

 

Β) Μόνο για τα σωματεία της Κρήτης:

 

ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - πρωί

100 ΕΜΠ.

ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - απόγευμα

ΥΨΟΣ

ΑΚΟΝΤΙΟ

1.000

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - πρωί

80 ΕΜΠ.

ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ - απόγευμα

ΑΚΟΝΤΙΟ

600


 

 

3. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ :

 

¨ Στους αγώνες των κατηγοριών ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα συμμετάσχουν τα σωματεία του 3ου ομίλου, που σύμφωνα με την κεντρική προκήρυξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι τα σωματεία των Ε.Α.Σ.:

Κρήτης, Δωδεκανήσου και Λέσβου.

¨ Στους αγώνες της κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ θα συμμετάσχουν ΜΟΝΟ τα σωματεία της Κρήτης.

4. ΗΛΙΚΙΕΣ:

 

¨ ΕΠΤΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ : Οι γεννηθέντες το 1990 και μεγαλύτεροι.

¨ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Οι γεννηθείσες το 1990 και μεγαλύτερες.

 

¨ ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΙΔΩΝ : Οι γεννηθέντες το 1991 και 1992.

¨ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ : Οι γεννηθείσες το 1991 και 1992.

 

¨ ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ : Οι γεννηθέντες το 1993 και 1994.

¨ ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ : Οι γεννηθείσες το 1993 και 1994.

 

 

 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ΜΟΝΟ οι αθλητές και οι αθλήτριες, που ανήκουν στη δύναμη των σωματείων - μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση.

Τα σωματεία έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών -τριών.

Στο πρωτάθλημα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές-τριες των παραπάνω αναφερομένων ηλικιών, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο διασυλλογικό πρωτάθλημα των ατομικών αγωνισμάτων της κατηγορίας τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια και Διασυλλογικά), οι βαθμοί που απορρέουν από την κατάταξη ή τη συμμετοχή των αθλητών - αθλητριών που αποκτήθηκαν την τελευταία μεταγγραφική περίοδο, καθ' υπέρβαση των διατάξεων του κανονισμού εγγραφών - μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή μετεγγραφών, δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και στην ετήσια αξιολόγηση του σωματείου.

2) Οι παραπάνω αθλητές (της παραγράφου 1) αναφέρονται κανονικά στην κατάταξη του αγωνίσματός τους (χωρίς βαθμολογία - αξιολόγηση), στην απονομή των επάθλων και δικαιούται κάθε άλλο προνόμιο που αναλογεί στη θέση κατάταξής τους. Η βαθμολογία και αξιολόγηση στα αγωνίσματα που συμμετέχουν οι παραπάνω αθλητές - τριες, υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψιν η θέση κατάταξής τους π.χ. εάν αυτός ο αθλητής είναι 2ος, τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτή τη θέση (π.χ. 11), θα τους πάρει ο 3ος στην κατάταξη αθλητής κ.λ.π.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

α) Για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα απαιτείται υποβολή δήλωσης συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΩΣ, ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής και Ειδικής προκήρυξης του πρωταθλήματος και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

β) Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Κρήτης, το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 / 4 / 08.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δε θα επιτρέπεται καμία αλλαγή ή προσθήκη ή συμπληρωματική δήλωση και για κανένα λόγο.

Στις δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων προς τους οργανωτές, πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των αθλητών-τριών, το έτος γέννησης, ο αριθμός δελτίου εγγραφής στο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., καθώς και το ονοματεπώνυμο του προπονητή.

Τις δηλώσεις πρέπει να υπογράφουν ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας του σωματείου.

γ) Οι αθλητές-τριες πρέπει να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία των αγώνων, 30΄ πριν την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος κάθε κατηγορίας.

δ) Οι εκπρόσωποι των σωματείων πρέπει να έχουν μαζί τους τα αθλητικά δελτία των αθλητών - τριών (σφραγισμένα από τον ιατρό, σύμφωνα με το νόμο) για να τα παραδώσουν στη γραμματεία των αγώνων.

7. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ:

 

-Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής των σωματείων θα υπολογιστούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Γενική προκήρυξη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

- Ειδικά τα έξοδα μετακίνησης - διαμονής και διατροφής, των σωματείων (αθλητών και συνοδών) των Ε.Α.Σ. του Αιγαίου, θα υπολογιστούν σύμφωνα με την αξία των εισιτηρίων και μέχρι το παρακάτω ανώτατο χρηματικό ποσόν, που αντιστοιχεί στη μετακίνηση από την έδρα των σωματείων μέχρι το Ηράκλειο και επιστροφή :

Δωδεκανήσου (Ρόδος) 330 ευρώ

Δωδεκανήσου (Κως - Κάλυμνος) 450 >>

Λέσβου (Μυτιλήνη) 460 >>

Για τα σωματεία των νησιών που δεν αναφέρονται παραπάνω, θα υπολογιστούν και τα έξοδα μετακίνησης τους μέχρι την έδρα της Ε.Α.Σ., ή όπως τελικά ταξιδεύσουν.

 

- Η μετακίνηση των σωματείων της Κρήτης:

 

α) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Α/Γ - Π/Κ:

 

Για τους αθλητές - τριες κάθε σωματείου εκτός της πόλης του Ηρακλείου, που θα βαθμολογηθούν, η Ε.Α.Σ. Κρήτης θα καλύψει τα παρακάτω πραγματικά έξοδα:

1) Έξοδα Μετακίνησης: Σύμφωνα με το εισιτήριο του Κ.Τ.Ε.Λ.

2) Έξοδα Διατροφής : Τρία (3) γεύματα (τιμή γεύματος 10 ευρώ).

«Ο Γ.Α.Σ. Μαλίων δύο (2) γεύματα»

3) Έξοδα Διαμονής: Μία (1) διανυκτέρευση προς 20 ευρώ το άτομο.

 

Επίσης θα καλύπτονται τα αντίστοιχα έξοδα ενός (1) συνοδού από κάθε σωματείο, αν βαθμολογούνται - αξιολογούνται από 1 - 8 αθλητές - τριες, δύο (2) συνοδών αν βαθμολογούνται - αξιολογούνται από 9 - 16 αθλητές - τριες και τριών (3) συνοδών αν βαθμολογούνται - αξιολογούνται δεκαεπτά (17) αθλητές -τριες και περισσότεροι.

 

β) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΠ - ΠΚ Α΄

 

Για τους αθλητές - τριες κάθε σωματείου εκτός της πόλης του Ηρακλείου, που θα βαθμολογηθούν, η Ε.Α.Σ. Κρήτης θα καλύψει τα παρακάτω πραγματικά έξοδα:

 

1) Έξοδα Μετακίνησης: Σύμφωνα με το εισιτήριο του Κ.Τ.Ε.Λ. την ημέρα των αγώνων.

2) Έξοδα Διατροφής : Δύο γεύματα (τιμή γεύματος 10 ευρώ)

«Ο Γ.Α.Σ. Μαλίων ένα (1) γεύμα»

3) Έξοδα Διαμονής: Στα σωματεία που πραγματικά και αποδεδειγμένα θα διανυκτερεύσουν στο Ηράκλειο (την Παρασκευή το βράδυ), μία (1) διανυκτέρευση προς 20 ευρώ το άτομο και ένα (1) γεύμα επιπλέον.

Επίσης θα καλύπτονται τα αντίστοιχα έξοδα ενός (1) συνοδού από κάθε σωματείο, αν βαθμολογούνται - αξιολογούνται από 1 - 8 αθλητές - τριες, δύο (2) συνοδών αν βαθμολογούνται - αξιολογούνται από 9 - 16 αθλητές - τριες και τριών (3) συνοδών αν βαθμολογούνται - αξιολογούνται δεκαεπτά (17) αθλητές -τριες και περισσότεροι.

8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

α) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Α/Γ - Π/Κ:

 

Bαθμολογούνται οι 16 πρώτοι-τες αθλητές-τριες, σε κάθε κατηγορία, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν πετύχει το όριο βαθμολόγησης και καταβολής εξόδων του αγωνίσματός τους.

Η βαθμολογία έχει ως εξής: 17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 αν οι αθλητές-τριες πού θα πετύχουν το όριο είναι (16).

 

Αν όμως οι παραπάνω αθλητές-τριες είναι λιγότεροι - ες από 16, τότε η κλίμακα των βαθμών πού θα δίνονται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των (2) βαθμών του πρώτου από το δεύτερο νικητή -τρια.

 

Δηλαδή:

Αν οι αθλητές-τριες πού θα πετύχουν το όριο είναι 7, η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι: 8-6-5-4-3-2-1.

Aν οι αθλητές-τριες πού θα πετύχουν το όριο είναι 4, η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι: 5-3-2-1.

Θα ισχύσει το σύστημα πριμοδότησης υψηλής επίδοσης καθώς και βαθμολόγησης - καταβολής εξόδων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ορίων:

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ &

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΕΠΤΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
3.200 Β.
3.850 Β.

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2.250 Β.

2.700 Β.

ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΙΔΩΝ

2.400 Β.

3.000 Β.

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2.000 Β.

2.600 Β.

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο βαθμολογίας, θα ανακηρυχθεί ο νικητής σύλλογος στο διασυλλογικό πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων Α/Γ - Π/Κ, των σωματείων των Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ Κρήτης, Δωδεκανήσου και Λέσβου.

 

β) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΠ - ΠΚ Α΄

 

Βαθμολογούνται οι 12 πρώτοι αθλητές - τριες, σε κάθε κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι θα πετύχουν τα όρια βαθμολόγησης:

Η βαθμολογία έχει ως εξής: 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

¨ Εαν οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν το όριο είναι λιγότεροι από ΔΩΔΕΚΑ (12), τότε η κλίμακα των βαθμών που θα δίνεται θα είναι φθίνουσα προς τα κάτω, διατηρούμενης της διαφοράς των βαθμών, του πρώτου από το δεύτερο νικητή ( 2 β.).

 

 

 

Δηλαδή :

Αν είναι 12, η κλίμακα είναι: 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 11, η κλίμακα είναι: 12 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 10, η κλίμακα είναι: 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 9, η κλίμακα είναι: 10 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 8, η κλίμακα είναι: 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 7, η κλίμακα είναι: 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 6, η κλίμακα είναι: 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 5, η κλίμακα είναι: 6 - 4 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 4, η κλίμακα είναι: 5 - 3 - 2 - 1

Αν είναι 3, η κλίμακα είναι: 4 - 2 - 1

Αν είναι 2, η κλίμακα είναι: 3 - 1

Αν είναι 1, τότε θα πάρει: 2 βαθμούς.

¨ Αθλητής - τρια που πέτυχε το όριο και τερμάτισε μετά τη 12η θέση, δε βαθμολογείται - αξιολογείται.

 

Έτσι αν οι αθλητές-τριες πού θα πετύχουν το όριο σε κάποιο αγώνισμα είναι 15, τότε θα βαθμολογηθούν - αξιολογηθούν οι 12 πρώτοι ως εξής:

13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0.

 

Θα ισχύσει και φέτος το σύστημα πριμοδότησης υψηλών επιδόσεων για τα διασυλλογικά πρωταθλήματα του 2008.

Οι αθλητές - τριες που θα πετύχουν επιδόσεις ίσες ή καλλίτερες από αυτές του παρακάτω πίνακα, θα παίρνουν τους ανώτερους βαθμούς της βαθμολογικής κλίμακας 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1, ανεξάρτητα από το πόσοι αθλητές -τριες πέτυχαν τα όρια στο αγώνισμά τους .

Είναι αυτονόητο ότι οι υπόλοιποι αθλητές - τριες του αγωνίσματος αυτού, που θα πετύχουν τα όρια, θα παίρνουν τους βαθμούς της φθίνουσας κλίμακας.

Σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο βαθμολογίας, θα ανακηρυχθεί ο νικητής σύλλογος στο διασυλλογικό πρωτάθλημα συνθέτων αγωνισμάτων ανά κατηγορία ΠΠ και ΠΚ Α΄, των σωματείων της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ Κρήτης.

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ &

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

ΕΞΑΘΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
2.700 Β.
3.550 Β.

ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄

2.250 Β.

2.900 Β.

 

 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

 

Οι βαθμοί πού θα συγκεντρώσουν οι αθλητές-τριες κάθε σωματείου θα υπολογισθούν για την αξιολόγηση του, προστιθέμενοι στους βαθμούς πού θα πάρει αυτό και από τα υπόλοιπα διασυλλογικά πρωταθλήματα του 2008.

 

  10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

Η επιτροπή ελέγχου και σωστής διεξαγωγής των διασυλλογικών πρωταθλημάτων αποτελείται από υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής ανάπτυξης και της στατιστικής υπηρεσίας με επικεφαλής ένα (1) διοικητικό.

Έτσι, εκτός των ακυρώσεων που μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων για διαφόρους λόγους, (αντικανονική συμμετοχή με βάση τη γενική και την ειδική προκήρυξη ή το γενικό κανονισμό οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων), θα γίνεται έλεγχος και μετά το πέρας των αγώνων, από την επιτροπή ελέγχου.

Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται είναι:

1. Ο αθλητής - τρια, τιμωρείται με ένα (1) χρόνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις.

2. Ο σύλλογος του, χάνει ΟΛΟΥΣ τους βαθμούς που ο συγκεκριμένος αθλητής - τρια κέρδισε στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

3. Ο σύλλογος του, τιμωρείται επιπλέον και με αφαίρεση είκοσι (-20) βαθμών από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων του 2008.

 

Ειδικά σε περίπτωση ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ - ΤΡΙΑ θα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 και επιπλέον όσον αφορά την παράγραφο 3, θα αφαιρούνται ΕΚΑΤΟ (100) βαθμοί από το σύνολο των βαθμών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων του 2008.

4. Σε περίπτωση συνολικής αποχώρησης ενός σωματείου, κατά τη διάρκεια των αγώνων (μετά από έγγραφη δήλωσή του), το σωματείο αυτό θα τιμωρείται με αφαίρεση βαθμών και επί πλέον θα παραπέμπεται στη δικαστική επιτροπή του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά το τέλος των αγώνων η Ε.Α.Σ. Κρήτης υποχρεούται να στείλει τις ακυρώσεις, εάν υπάρχουν, στην επιτροπή ανάπτυξης για να επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις.

 

11. IAΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

 

Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων οι αθλητές και οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή ή της αθλήτριας, και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιανδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ιατρούς.

Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

 
12. ΕΠΑΘΛΑ:

  Στους τρεις (3) πρώτους-ες νικητές - τριες κάθε αγωνίσματος θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.

13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. έκδοση 2004 - 05 και τις τροποποιήσεις που ισχύουν από 1-1-06 και 1-1-08.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 
α) Ο έλεγχος των ΔΕΛΤΙΩΝ των αθλητών - τριών θα γίνει αρχικά στην αίθουσα κλήσης, πριν από την έναρξη του προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα γίνεται και κατά τη διάρκεια των υπολοίπων αγωνισμάτων.

Κανένας αθλητής - τρια και για κανένα λόγο δε θα αγωνιστεί, εάν δεν έχει μαζί του το δελτίο του θεωρημένο από ιατρό.

β) Όλοι οι αθλητές - τριες πρέπει να φορούν τη στολή του σωματείου τους, όταν αγωνίζονται.

γ) Τα όργανα ρίψεων, τα ύψη και οι αποστάσεις στα εμπόδια θα είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη γενική προκήρυξη του 2008.

δ) Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς, από τον τεχνικό υπεύθυνο και τον αλυτάρχη των αγώνων.

 

 

15) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΠ - ΠΚ Β΄, ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

1. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΠΠ Β΄: 150 - 1.000 - ΥΨΟΣ - ΣΦΑΙΡΑ

ΠΚ Β΄: 150 - 1.000 - ΜΗΚΟΣ - ΜΠΑΛΑΚΙ

2. ΗΛΙΚΙΕΣ: 1995 - 1996

3. Η δήλωση συμμετοχής θα κατατεθεί μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του Διασυλλογικού πρωταθλήματος (ΤΕΤΑΡΤΗ 30 - 4 - 08).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

4. Δε δηλώνεται κανένας αθλητής - τρια, εάν το δελτίο του δεν έχει εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκεται στην κατοχή του σωματείου.

Τα ΔΕΛΤΙΑ των αθλητών - τριών θα τα κρατάτε μαζί σας στους αγώνες για να τα δείχνει ο κάθε αθλητής - τρια αρχικά στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ και στη συνέχεια στον υπεύθυνο κριτή του αγωνίσματος.

 

Μπορούν οι αθλητές αντί για το ΔΕΛΤΙΟ τους, να δείχνουν την ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ που εκδίδει ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σ' αυτή την περίπτωση όμως, το πρωτότυπο δελτίο του αθλητή με την ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ πρέπει να το έχει μαζί του ο εκπρόσωπος του σωματείου, στο χώρο των αγώνων και να το δείχνει όταν του ζητηθεί.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ - ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΔΕ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (στην αίθουσα κλήσης και στον έφορο του αγωνίσματος) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Φ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ. ΣΟΥΡΗΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Πρόγραμμα αγώνων

2) Δηλώσεις συμμετοχής.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - Γραφείο Ανάπτυξης

Ε.Α.Κ. «Ελευθερίας» Ηρακλείου

Σύνδεσμο κριτών στίβου

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΠ - ΠΚ Β΄

Ε.Α.Κ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 / 5 / 08 - ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΑΛΜΑΤΑ

ΡΙΨΕΙΣ

16.00

150 ΠΚ Β΄

ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β΄

ΥΨΟΣ ΠΠ Β΄

ΣΦΑΙΡΑ ΠΚ Β΄

16.15

150 ΠΠ Β΄16.30

1.000 ΠΚ Β΄


ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΠ Β΄

16.40

1.000 ΠΠ Β΄17.00

100 Α17.20

110 εμπ. Π17.45

100 εμπ. Γ18.00

100 εμπ. Κ18.05


ΜΗΚΟΣ

Α


18.30


ΜΗΚΟΣ

Π


18.30


ΥΨΟΣ

Γ - Κ


19.00ΣΦΑΙΡΑ

Α

19.30ΣΦΑΙΡΑ

Π

 

 


ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ / ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄

Ε.Α.Κ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΠΡΩΪ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 / 5 / 08 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΑΛΜΑΤΑ

ΡΙΨΕΙΣ


ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΑΛΜΑΤΑ

ΡΙΨΕΙΣ

10.00

 

ΥΨΟΣ Π

ΜΗΚΟΣ Γ -Κ

 

 

17.00

 

ΥΨΟΣ

ΠΠ Α΄

ΑΚΟΝΤΙΟ Α

10.30

110 εμπ. Α

 

 

 

17.30

 

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΚ Α΄

10.45

100 εμπ. ΠΠ Α΄

 

ΑΚΟΝΤΙΟ

Γ - Κ

 

17.45

1.000 Α

 

 

11.05

80 εμπ

ΠΚ Α΄

 

 

 

18.00

 

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ Α΄

(Α΄ γκρουπ)

11.15

 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Α.

 

 

18.30

600

ΠΚ Α΄

 

 

11.30

 

ΜΗΚΟΣ

ΠΠ Α΄

 

 

18.40

 

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ Α΄

(Β΄ γκρουπ)

11.45

600 Γ - Κ

 

ΑΚΟΝΤΙΟ

Π

 

19.40

1.000

ΠΠ Α΄

 

 

12.15

 

ΜΗΚΟΣ

ΠΚ Α΄

ΣΦΑΙΡΑ

ΠΠ Α΄

 


 

 

 

13.00

1.000 Π

 

ΣΦΑΙΡΑ

ΠΚ Α΄

 


 

 

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

Ε.Α.Κ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 / 5 / 08

 

ΩΡΑ

ΕΠΤΑΘΛΟ (Α)

ΩΡΑ

ΕΞΑΘΛΟ (Π)

ΩΡΑ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ (Γ)

ΩΡΑ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ (Κ)

17.00

100

17.20

110 ΕΜΠ.

17.45

100 ΕΜΠ.

18.00

100 ΕΜΠ.

18.05

ΜΗΚΟΣ

18.30

ΜΗΚΟΣ

18.30

ΥΨΟΣ

18.30

ΥΨΟΣ

19.00

ΣΦΑΙΡΑ

19.30

ΣΦΑΙΡΑ


 


 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 / 5 / 08

 

ΩΡΑ

ΕΠΤΑΘΛΟ (Α)

ΩΡΑ

ΕΞΑΘΛΟ (Π)

ΩΡΑ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ (Γ)

ΩΡΑ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ (Κ)

10.30

110 ΕΜΠ.

10.00

ΥΨΟΣ

10.00

ΜΗΚΟΣ

10.00

ΜΗΚΟΣ

11.15

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

11.45

ΑΚΟΝΤΙΟ

10.45

ΑΚΟΝΤΙΟ

10.45

ΑΚΟΝΤΙΟ


 

13.00

1.000

11.45

600

11.45

600

17.00

ΑΚΟΝΤΙΟ


 


 


 

17.45

1.000

 

 


 


 

 

 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 / 5 / 08

ΩΡΑ

ΕΞΑΘΛΟ

ΠΠ Α΄


ΩΡΑ

ΠΕΝΤΑΘΛΟ

ΠΚ Α΄

10.45

100 Εμπ.

11.05

80 Εμπ.

11.30

ΜΗΚΟΣ

12.15

ΜΗΚΟΣ

12.15

ΣΦΑΙΡΑ

13.00

ΣΦΑΙΡΑ

 


 


17.00

ΥΨΟΣ

17.30

ΑΚΟΝΤΙΟ

18.00

ΑΚΟΝΤΙΟ (Α΄)

18.30

600

18.40

ΑΚΟΝΤΙΟ (Β΄)

 

 

19.40

1.000 

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη σε αρχείο Word με τις φόρμες για τις Δηλώσεις Συμμετοχής και το Πρόγραμμα

doc Προκήρυξη Συνθέτων Α/Γ Π/Κ ΠΠ-ΠΚ Α΄ 248.00 Kb

doc Φόρμες Δηλώσεων Συμμετοχής 137.50 Kb

doc Πρόγραμμα Διασυλλογικού Συνθέτων 98.50 Kb

 

Τελευταία ανανέωση ( Δευτέρα, 14 Απρίλιος 2008 )